Vertrouwelijkheidsbeleid SaleCycle

 
 

Version 1.2

Voorwerp van dit Vertrouwelijkheidsbeleid van de Dienst

SaleCycle ("wij") is "onderaannemer" in verband met de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de diensten die wij aanbieden aan onze klanten.

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van de informatie, afkomstig van de website van een klant van SaleCycle en op de bewaring van en toegang tot bepaalde persoonlijke navigatiegegevens die op uw toestel opgeslagen zijn in het kader van de dienst die SaleCycle aan haar klanten verleent. Dit Beleid beschrijft de doeleinden van de bewaring van en toegang tot deze gegevens voor transparantiedoeleinden en informatieverstrekking jegens onze klanten en klanten van onze klanten.

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens die SaleCycle zelf verzamelt en verwerkt voor eigen doeleinden, ongeacht of dit gebeurt via de website van SaleCycle of wanneer personen ons contacteren (bijvoorbeeld via ons team van de klantendienst). Wij vragen u het Vertrouwelijkheidsbeleid van onze website te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken.


Welke gegevens worden bewaard en tot welke gegevens is er toegang?

Naar gelang u navigeert en verder gaat in het betalingsproces op de websites van een van onze klanten, zullen wij gebruik maken van onze technologie om bepaalde gegevens van uw toestel te verwerken betreffende uw gebruik van de website van de klant.

De specifieke SaleCycle tracking technologie die wij gebruiken, staat vastgelegd in het domein s.salecycle.com.

De persoonsgegevens die wij verwerken in naam van onze klanten via de websites van onze klanten zoals hierboven beschreven, kunnen omvatten: uw naam, titel, e-mailadres en/of telefoonnummer (bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens invult op de website van de klant), een uniek identificatiekenmerk dat aan uw toestel verbonden is, een IP-adres, details aangaande de producten of diensten van de klant waarvoor u interesse getoond hebt voor een aankoop (bijvoorbeeld ID winkelmandje / ID bestelling, subtotaal, titel, valuta, kortingen, verzendingskosten, artikelen, product-ID, klant-ID, URL, prijs van het enig artikel, categorie, belasting, enz.).


Doel van de bewaring van en toegang tot de gegevens

Het doel van de behandeling van de persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, is aan onze klanten toelaten gebruik te maken van onze dienst om u van tijd tot tijd te contacteren (via e-mail of sms) of de inhoud op de website van onze klant te personaliseren en dit overeenkomstig de wetten die van toepassing zijn inzake bescherming van het privéleven en gegevensbescherming.

Bovenstaande mededelingen kunnen bijvoorbeeld e-mails inhouden met betrekking tot een product dat u onlangs hebt toegevoegd in uw online winkelmandje op de website van de betrokken klant, maar waarvan de bestelling nog niet afgerond is. De persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kunnen ook gebruikt worden om een rapport aan de betrokken klant te bezorgen met betrekking tot zijn gebruik van onze dienst.

Merk wel op dat wij geen gebruik maken van bovenstaande persoonsgegevens voor eigen doeleinden; wij gebruiken ze enkel overeenkomstig de richtlijnen van onze klanten om hen onze diensten te verlenen. Onze klanten zijn de "verwerkingsverantwoordelijken" wat betreft de persoonsgegevens die verzameld en gebruikt worden via onze dienst en wij zijn een "onderaannemer". Gelieve het Vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen van onze klanten van wie u de websites bezocht hebt om meer inlichtingen te krijgen over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.


Intrekking van de toestemming of "opt-out"

U kunt ervoor kiezen om de hierboven vermelde types mededelingen niet langer te ontvangen ("opt-out") door de link te volgen "zich uitschrijven" onderaan elke mededeling.

 


 

 

© 2017 All Rights Reserved, SaleCycle